ชื่อไทย : รองเท้านารีอินทนนท์ลาว
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paphiopedilum gratrixianum (Mast.) Rolfe
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ต้น เจริญเป็นกลุ่ม มีพุ่มใบขนาด 30 – 35 เซนติเมตร
ใบ :
รูปแถบ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 25-28 ซม.  แผ่นใบสีเขียว โคนกาบใบมีจุดสีม่วงแดงหนาแน่น
ดอก :
กลีบเป็นมันมักงุ้มมาด้านหน้า กลีบบนแผ่กว้างสีขาว ขอบกลีบตอนบนหยักเว้ามีเดือยกลางกลีบมีประสีม่วงแดง โคนกลีบสีเขียวเรื่อและมีแต้มสีม่วงเข้มอยู่กึ่งกลางกลีบ กลีบดอกรูปขอบขนานบิดโค้ง แถบบนสีน้ำตาลอ่อน แถบล่างสีเหลือง กลีบกระเป๋าสีเหลืองอมน้ำตาล โล่สีเหลือง รูปทรงคล้ายรูปหัวใจกลับ ผิวขรุขระ กึ่งกลางมีติ่งสีเหลืองเข้ม ด้านบนและด้านล่างหยักเพียงเล็กน้อย ดอกเดี่ยว ก้านดอกสูง 20-22 ซม. และมีขนสั้นสีม่วงแดงปกคลุม ดอกบานเต็มที่กว้าง 7-8 ซม.
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มีนาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : เมษายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา ป่าดิบเขาบริเวณพรมแดนไทย-ลาว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ ลาวและเวียดนาม การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อุไร จิรมงคลการ. 2551. กล้วยไม้รองเท้านารี ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 6. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554